Abonaments piscina municipal 2018

Ara que ha arribat la calor prepara’t per anar a la piscina! Fes el teu abonament online i estalvia’t les cues, només has d’emplenar el següent formulari:

DADES DEL SOL·LICITANT:

Nom i cognoms (obligatori)

Data de naixement (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon de contacte (obligatori)

Adreça (obligatori)

Població (obligatori)

Escull el tipus d'abonament:


PAGAMENT:

L'import de la taxa es farà efectiu a l'entitat financera que es descriu a continuació fent-hi constar les següents dades:

Oficina de destí: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Núm. de compte: ES17- 2100-0069-06-0200000342
Ordenant: Nom del sol·licitant
Concepte: Abonament piscina municipal estiu 2018

·Abonament familiar amb fills de 3 a 18 anys (95,00€)
·Abonament familiar sense fills (85,00€)
·Abonament individual adult de 18 a 64 anys (57,00€)
·Abonament jubilats (42,0€)
·Abonament individual menors, de 3 a 17 anys (42,00€)
·Abonament famílies monoparentals (76,00€)


DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
(cliqueu el botó EXAMINAR per adjuntar la documentació requerida):

*PER TOTS ELS ABONAMENTS ÉS OBLIGATORI PRESENTAR:

Fotografies de cada membre de la família ACTUALS (màx 2MB):

(ATENCIÓ: només es pot pujar un fitxer, si teniu les fotografies per separat cal que feu un fitxer .zip. També les podeu enviar totes en un .pdf)

Comprovant de pagament (màx 2MB):


Segons l'abonament que necessiteu haureu d'adjuntar la documentació detallada a continuació, ESCOLLIU UNA DE LES OPCIONS

1 *ABONAMENT FAMILIAR AMB FILLS MENORS DE 18 ANYS / ABONAMENT FAMILIAR SENSE FILLS*

(Per poder optar als abonaments familiars, les parelles de fet hauran de demostrar documentalment que resideixen junts.)

·Llibre de família (màx 2MB)

·Certificat de convivència (si és el cas, cal que seleccioneu l'opció)


2 *ABONAMENT FAMÍLIES MONOPARENTALS AMB FILLS MENORS DE 18 ANYS*

·Llibre de família o certificat parella de fet (màx 2MB)

·Carnets que acreditin ser família monoparental (màx 2MB)


4 *ABONAMENT JUBILATS*

·Document que acrediti estar jubilat (màx 2MB)


Observacions

Categories: Agenda activitats

No és possible fer comentaris