Agermanament

El teu nom i cognoms(obligatori)

La teva adreça(obligatori)

Municipi(obligatori)

Telèfon de contacte (obligatori)

El teu correu electrònic (obligatori)

Tipus de parada(obligatori)

Metres lineals de parada(obligatori)

Porteu carpa o tendal?(obligatori)

El teu nom i cognoms(obligatori)

La teva adreça(obligatori)

Municipi(obligatori)

Telèfon de contacte (obligatori)

El teu correu electrònic (obligatori)

Tipus de parada(obligatori)

Metres lineals de parada(obligatori)

Porteu carpa o tendal?(obligatori)

Moià és un poble agermanat amb Mauer, un poble alemany.

Mauer i Moià comparteixen riqueses naturals, espirituals i humanes que enriqueixen ambdues poblacions.

Al llarg d’aquests anys s’han realitzat diverses trobades, ja sigui a Moià com a Mauer.

On és Mauer?