Aprovació projecte Nova EDAR Moià

En el passat ple de  set de juliol de dos mil disset es va aprovar inicialment el projecte de les obres per a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià.

Podeu consultar el Projecte i el Projecte d’actuació específica d’interès públic i l’estudi d’impacte i integració paisatgístic a les oficines municipals.

Descarrega’t l’anunci

APROVACIÓ PROJECTE EDAR – NOVA ESTACIÓ DEPURADORA

Categories: Notícies

No és possible fer comentaris