BOPB: revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià de la zona del Sector Industrial Sot d’Aluies

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data vint-i-nou de març de dos mil disset, va aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià de la zona del Sector Industrial Sot d’Aluies on actualment es troba emplaçada la indústria Sosa Ingredients SL.

 

BOPB APROVACIÓ INICIAL PROJECTE MOD. POUM SOSA 2017-04-11

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE MOIÀ DEL SECTOR INDUSTRIAL SOT D’ALUIES – 2017-03-01

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT DE DATA 27-02-2017

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC-NOV 2016 – 2017-03-03

 

Categories: Notícies

No és possible fer comentaris