Dimecres 18 d’abril de 2018, les Coves del Toll reobren el servei

Dimecres 18 d’abril de 2018, just una setmana després de les fortes precipitacions que van portar al desbordament del riu soterrani que circula per l’interior de la Cova del Toll i en conseqüència la inundació total de la part visitable i el jaciment en excavació s’ha pogut reparar tots els danys (excepte el jaciment)  i tornar a tenir la cova visitable i restablir el servei.

Precisament seran 50 nens i nenes de 4rt de primària i tres professors de l’Escola Roureda de Sabadell i 40 nens i nenes de 5è i 6è i 4 professors de l’Escola Terra Nostra d’Olost els primers visitants que hi haurà al Parc Prehistòric de  les Coves del Toll, visitant la Cova del Toll, fent tallers de Prehistòria a la reproducció del poblat prehistòric i visitant el Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià, per finalitzar la jornada dinant al Parc Municipal.

Les mesures preses després de les inundacions del 30 de novembre de 2014, com són disposar de tota la il·luminació per la part alta de la cova fora de la zona inundable, i refer la passarel·la del tram de riu, de la sala de la T a la sala de la trompa, amb una base de bigues de ferro recoberta per fustes transversals, fa que la inundació d’aquest tram no provoqui danys a aquesta part de la cova i que quan l’aigua torna al seu nivell normal per sota la passarel·la es pugui restablir el servei. Des del 2014, aquesta part s’ha inundat una desena de vegades, i en cap cas ha comportat danys.

No succeeix el mateix a la galeria Sud de la Cova del Toll, per on entren els visitants i on hi ha el jaciment en excavació. Aquesta part de la cova visitable de 105 metres de longitud, i que correspon a la zona del riu fòssil, s’inunda més esporàdicament i quan les precipitacions superen els 40mm de precipitació acumulada (PALAZON i SABANES, 2017). Des de la seva descoberta l’any 1952 s’ha inundat cinc vegades, el  1982, 2014, 2016, 2017 i aquest cop el 2018.

Quant s’inunda aquesta part, la problemàtica augmenta ja que, un cop l’aigua deixa de sortir per la porta d’entrada queda estancada a l’interior de la Galeria Sud i s’ha de bombejar. Un cop bombejada l’aigua queda el fang que fa intransitable el jaciment fins que s’asseca. La solució per recuperar el servei és posar una passarel·la provisional del fustes fins que s’asseca el fang com es va fer el 2017, o bé com enguany intentar assecar el fang  i restablir el servei. L’aplicació d’una o altre solució està condicionada a la quantitat de fang dipositat, a la humitat i al risc de precipitacions.

En relació a la quantitat de fang, per exemple el 2014 s’arribà a acumular en alguna zona, com el tram de cementiri fins a 40cm de fang; enguany per exemple s’ha acumulat només uns 2 cm de fang, fet que ha fet més senzill l’assecament, i no ha calgut la passarel·la de fustes provisional.

La passarel·la de fusta provisional és una bona solució per restablir el servei sempre hi quan no hi ha risc de precipitacions en el més següent, ja que les fustes no estan ancorades ni lligades, i per tant si la cova es torna a inundar hi ha el risc que flotin i s’acumulin totes a la porta d’entrada de la Cova causant danys i impossibilitant l’obertura de la mateixa. Per això i donat el risc de pluges que es preveia pel cap de setmana i propers dies, aquest cop no s’ha optat per aquesta solució.

El Museu i l’Ajuntament de Moià estan treballant intensament per resoldre el problema. El 2016-2017 amb un suport de la Diputació de Barcelona ja es va fer un estudi Hidrogeològic que va permetre conèixer la geologia i hidrogeologia de l’entorn de les Coves del Toll i els torrents de capçalera que drenen aquesta capçalera de la conca Llobregat.

Durant el 2017 i amb entrega prevista a finals de maig del 2018, s’ha realitzat un segon estudi Hidrogeològic, també amb el suport de la Diputació de Barcelona,  per intentar determinar d’on bé l’aigua i trobar solucions. En el marc d’aquest segon estudi es va fer a principis de març una prova de tinció amb colorants que va afectar als torrents a l’entorn de les Coves del Toll i es va fer notar fins a pràcticament la riera de la Fàbrega a l’alçada de la Datzira.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya acaba de concedir un suport econòmic a l’Ajuntament de Moià en el marc de la línia de subvencions  del programa inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, que permetrà entre altres actuacions la realització d’accions per disminuir el risc d’inundabilitat de la Galeria Sud, com és la col·locació de bombes d’extracció d’aigua i una petita comporta al principi de la sala de la T. Aquestes solucions no resoldran el problema, però si que evitarien la inundació de la Galeria Sud en cabals de precipitació similars als de 2016, 2017 i 2018, i per tant disminuiran en un 70% el risc d’inundació de la galeria Sud.

De la inundació del 2014 queda pendent de resoldre l’acumulació de fins a 40cm de fang a bona part de la galeria sud. L’Ajuntament de Moià i la Generalitat de Catalunya estan buscant solucions i línies de finançament per poder excavar aquest materials i restablir el nivell de la Cova a l’existent abans de la inundació de 30 de novembre de 2014. Quant aquesta excavació arqueològica de sanejament del jaciment es pugui realitzar, es podrà plantejar de nou la realització d’una passarel·la de pas per aquesta zona com  la existent en la zona del riu actual. Aquesta mesura, juntament amb les bombes que s’instal·laran enguany, facilitarà que si es produeix una inundació de la Galeria Sud, un cop aquesta s’hagi parat, es pugui reobrir el servei en entre 24h i màxim 48h, sense danys a la part visitable (a excepció dels que es puguin produir al jaciment en excavació).

De la inundació del dimecres 11 d’abril, queda encara pendent d’avaluar els danys produïts al jaciment. Per la seva avaluació esperem que en els propers dies l’equip d’excavació del jaciment encapçalat per Jordi Rosell i Florent Rival de l’IPHES es puguin desplaçar a la Cova i juntament amb els tècnics del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya puguin fer una valoració de danys.

Finalment, enguany i en el marc del Catàleg de suport als municipis de la Diputació Barcelona 2018, l’Ajuntament de Moià ha sol·licitat un suport per l’estudi  dels aqüífers dels torrents de capçalera de la riera del Mal (Conca Llobregat). L’existència en aquesta zona de equipaments d’ús turístic (cases de turisme rural, espai polivalent, equipaments visitable de pública concurrència  i granges industrials) ha creat la necessitat  de realitzar un estudi Hidrogeològic per conèixer el subsòl de la zona de capçalera del torrent del Mal i els seus afluents, per valorar-ne els aqüífers existents, la seva tipologia, extensió, funcionament, saturació i possibilitat d’explotació.

IMG_20180412_105417894

IMG_20180412_105405481

 

 

 

 

 

 

Categories: Notícies

No és possible fer comentaris