Estudi Hidrogeològic Coves del del Toll: proves de camp amb fluoresceïna

L’Ajuntament de Moià i el Museu de Moià després de les inundacions de 30 de novembre de 2014, va sol·licitar a la Diputació de Barcelona en el marc de les subvencions de catàleg de 2016 suport tècnic per la realització d’un Estudi Hidrogeològic que permetés conèixer com funciona el sistema hídric entorn a les Coves del Toll, per poder prendre mesures correctives que evités la inundació de la cova turística i el jaciment arqueològic i paleontològic que hi ha.

La Diputació de Barcelona va encarregar el projecte a l’empresa Geoambient, que va presentar els resultats el març del 2017 i que podeu consultar a:

http://www.moia.cat/moia-disposa-dun-estudi-hidrogeologic-per-evitar-inundacions-a-les-coves-del-toll/

Entre els conclusions d’aquest estudi hi havia la recomanació d’ampliar l’estudi Hidrogeològic i realitzar nous assajos de camp que permetessin determinar d’on procedia l’aigua que circula per l’interior de la Cova, si només venia de la conca del torrent del Bassot o si com es sospita pot haver-hi infiltracions d’altres conques com pot ser la conca del torrent del Gomar.

L’Ajuntament i el Museu de Moià en el marc del catàleg de suport als municipis 2017 de la Diputació de Barcelona, va demanar una segona part d’ampliació d’aquest estudi Hidrogeològic, que la Diputació de Barcelona ha concedit i encarregat de nou a l’empresa Geoambient.

En el marc d’aquest segon estudi hidrogeològic s’ha previst la realització d’assajos de camp amb el colorant innocu fluoresceïna. Aquests assajos es realitzaran durant aquests mesos de novembre i desembre i van vinculats a que es produeixin pluges. Per la realització dels assajos s’ha informat i demanat les corresponents autoritzacions a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que ha donat la seva aprovació i ha requerit que se l’anés informant sobre els resultats.

En una primera part s’ha col·locat aquest colorant innocu la fluoresceïna en pols a la capçalera del torrent del Gomar. Quant es produeixin pluges aquest colorant es dissoldrà en l’aigua donant-li a aquesta un fort color verd fluorescent (veure fotografia). Si l’aigua del torrent va a parar a l’interior de la cova es podrà detectar i mesurar. Així com el temps de recorregut entre que l’aigua està en capçalera de torrent i arriba al sistema càrstic del Toll.

Per això volem avisar als moianesos i moianesencs que si en els propers dies quan es produeixin pluges, en els torrent del Gomar i torrents afluents d’aquest percebeu aigua amb fluoresceïna, no es produeixi cap alarma, ja que està vinculat a aquests assajos, i com s’ha dit anteriorment aquest colorant és innocu al medi ambient i no suposarà cap impacte ambiental al sistema hídric que pugui perjudicar aqüífers, flora, fauna, ni lito de l’entorn d’estudi.

FLUORESCEINA
Colorant Innocu Fluoresceïna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Notícies

No és possible fer comentaris