Exposició Pública Pressupost 2017

Exposició pública de l’aprovació de pressupost del 2017.

Es trobarà a la Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Moià, del dia 11 d’abril al 4 de maig.

 

2016-11-29-00.ÍNDEX 2016-11-29-0.Providència d’alcaldia

PRESSUPOST SMAMSA 2017 Rebut-2016-E-RC-3067

PRESSUPOST SMMFSA 2017 Rebut-2016-E-RE-170

RESUM PRESSUPOST CONSOLIDAT 2017 (1) 2017-03-22-12.INFORME D’INTERVENCIÓ ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA, REGLA DE DESPESA I DEUTE PÚBLIC

AJ 1 ELARESUMENGI

AJ 2 ELARESINGECOMX1

AJ 3 ELAPRINGECOMX1

AJ 4 ELAPREINGCONSUB

AJ 5 ELAGASRESTBL

AJ 6 ELAPRGASFUN (1)

AJ 7 ELAGASTCAPART

AJ 8 ELAPREGASGFSPA

AJ 9 ELAGASTPROG

AJ 10 ELAGASTCLORG

MU 1 ELARESUMENGI

MU 2 ELAPRINGECOMX1

MU 3 ELAPRGASFUN

MU 4 ELAGASRESTBL

MU 5 ELAGASTCAPART

MU 6 ELAPREGASGFSPA

MU 7 ELAGASTPROG

2017-03-15-1 MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 2017-03-15-2.LIQUIDACIÓ

PRESSUPOST ANTERIOR 2016 AJUNTAMENT MUSEU ANNEX PRESSUPOST – PLANTILLA 2017 ANNEX PRESSUPOST – CATÀLEG 2017

DECRET 2017-0079 [2017-03-01 DECRET MARCS PRESSUPOSTARIS 2018-2020]

2017-03-15-6.ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS 2017-03-15-7-ANNEX DE L’ESTAT DEL DEUTE 2017-03-15-8.ANNEX D’INFORMACIÓ SOBRE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL

2017-03-16-9 INFORME ECONOMIC FINANCER

2017-03-16-11 BASES D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST 2017

2017-03-22-13.PROVIDÈNCIA D’ALCALDIA

2017-03-22-14.INFORME DE SECRETARIA (1)

2017-03-22-15.INFORME D’INTERVENCIÓ (1)

2017-03-22-16.PROPOSTA A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE 2-DICTAMEN APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2017

2017-03-29 2- CERTIFICAT APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

2017-04-10 – BOP APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST

Categories: Economia,Notícies

No és possible fer comentaris