Informació pública expedient cessió gratuïta d’un bé patrimonial per ubicar l’oficina de Mossos d’Esquadra

S’exposa a Informació pública expedient cessió gratuïta d’un bé patrimonial per ubicar l’oficina de Mossos d’Esquadra.

El termini d’informació pública està comprès entre el vint-i cinc de novembre i el vint-i-set de desembre de dos mil setze

Consulta l’anunci d’informació pública


CONSULTA DEL CONTINGUT DE L’EXPEDIENT:

 

Categories: Notícies,Secretaria

No és possible fer comentaris