Informe sobre el Procés Participatiu en relació al PMUS de Moià.

El procés participatiu dut a terme per l’Ajuntament de Moià  el dia 25 de novembre de 2017 tenia com a objectiu la implicació i la corresponsabilització de tots els agents (polítics, tècnics i ciutadans organitzats i no organitzats) en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Moià.

Es tenia com a objectiu principal donar a conèixer la situació actual de la mobilitat en el municipi, i posar a debat les propostes d’actuació elaborades per l’equip redactor del pla.

En el document que teniu a continuació es recullen els resultats obtinguts a la sessió de presentació i debat de les propostes de mesures a incorporar al futur pla de mobilitat sostenible de Moià. També s’incorporen els comentaris i propostes recollits a través de l’espai web del procés participatiu.

Informe fase participativa del PMUS Moià 2017

Gràcies a tots i totes per la vostra participació.

 

Categories: Notícies

No és possible fer comentaris