Selecció de Personal: Plaça de Tècnic Mitjà de Cultura Esports i Joventut Laboral Permanent Fix de Plantilla

Obert el termini per la selecció de personal per una plaça de Tècnic Mitjà de Cultura Esports i Joventut Laboral Permanent Fix de Plantilla.

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals des de la publicació als diaris (25 de setembre a les 23:50 hores)

Descarrega’t  les bases

Model instància tècnic de joventut

Per presentar-te pots dirigir-te a les oficines de l’ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica http://seuelectronica.moia.cat adjuntant la instància i la documentació especificada a les bases.

Aquí mateix podreu informar-vos de les dates dels exàmens o resultats de valoració de mèrits etz…

 

 

No és possible fer comentaris