Selecció de personal: Plaça d’un Tècnic Mitjà Arquitecte o Enginyer Laboral Permanent Fix de Plantilla – Valoració de mèrits

Descarregat ja la llista d’admesos iesclosos

20181112_2018-11-12.- Acta Valoració Mèrits Tècnic Mitja Arquitecte o Enginyer

20181020_DECRETS 2018-0679 [2018-10-20.-DECRET VISAT admesos i exclosos TÈCNIC MITJÀ URBANISME]-1

Descarrega’t les bases

Model instància

Per presentar-te pots dirigir-te a les oficines de l’ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica http://seuelectronica.moia.cat adjuntant la documentació especificada a les bases.

Aquí mateix podreu informar-vos de les dates dels exàmens o resultats de valoració de mèrits etz…

No és possible fer comentaris