Licitació del contracte d’obres d’adequació i millora del Local Social Les Faixes

12 de novembre de 2015

Per decret d’alcaldia 436/2015 s’ha aprovat la licitació del contracte d’obres d’adequació i millora del Local Social Les Faixes pel procediment negociat sense publicitat  i tramitació urgent.

Al perfil del contractant podeu trobar-hi tota la informació http://seuelectronica.moia.cat

Last modified: 12 de novembre de 2015

Comments are closed.