Informació pública expedient cessió gratuïta d’un bé patrimonial per ubicar l’oficina de Mossos d’Esquadra

25 de novembre de 2016

S’exposa a Informació pública expedient cessió gratuïta d’un bé patrimonial per ubicar l’oficina de Mossos d’Esquadra.

El termini d’informació pública està comprès entre el vint-i cinc de novembre i el vint-i-set de desembre de dos mil setze

Consulta l’anunci d’informació pública

[divider style=”double-line”]

CONSULTA DEL CONTINGUT DE L’EXPEDIENT:

[alert type=”warning”]

2016-11-15-1 Provisió d’Alcaldia

2016-11-15-2-Informe-secretaria procediment a seguir

2016-11-23-3-Informe tècnic valoració economica del bé a cedir

2016-11-23-4-Informe tècnic-descripció del bé

2016-11-15-5-Certificat inventari de bens

2016-11-16-6-Informe d’intervencio expedient cessio gratuïta local mossos 55-2016

Certificació cadastral descriptiva i grafica

Nota informativa registre de la propietat

[/alert]

 

Last modified: 25 de novembre de 2016

Comments are closed.