Moià redueix un 25% el cost del servei d’enllumenat públic

23 de Febrer de 2017

L’Informe de gestió del manteniment de l’enllumenat públic de 2016 indica que el consum global de la instal·lació s’ha reduit en un 42%

L’aplicació de les mesures per la millora energètica han motivat una millora dels paràmetres d’eficiència de la instal·lació

Actualment, Moià disposa d’un 30,68% de punts de llum en led, mentre que la mitjana dels municipis de la Diputació de Barcelona està en 8,3%.

 

Moià, 22 de Febrer de 2017. L’Ajuntament de Moià ha publicat l’informe tècnic sobre la gestió de manteniment que s’ha realitzat durant l’any i l’evolució de les instal·lacions d’enllumenat públic. En aquest informe es mostren les dades d’inventari d’enllumenat al municipi de Moià segons la tipologia de làmpades, potència, punts de llum, qualitat de les instal·lacions, entre d’altres; operacions de manteniment que s’han portat a terme durant l’any 2016, i l’evolució del consum energètic del municipi i contractacions.

El municipi de Moià consta de 1.636 punts de llum (10 més que l’any base) i 25 quadres ( 1 més que l’any base). Entre l’any base i el 2016 s’ha reduït en un 42% el consum anual energètic de la població. Segons dades de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament, aquesta disminució en el consum ha suposat una reducció del cost d’un 25%, passant de 111.992€ l’any 2015 a 83.534€ el 2016.

Actualment, Moià disposa d’un 30,68% de punts de llum en led, mentre que la mitjana dels municipis de la Diputació de Barcelona està en 8,3%.

Per altra banda, s’ha complert el decret 190/215 en que es donava de termini fins a desembre del 2016 per convertir a altres tecnologies tots els punts de llum de Vapor de Mercuri, eliminant-les totalment de la instal·lació municipal. Actualment la tipologia de làmpades principal és el Vapor de Sodi d’Alta pressió amb un 65,10% de la representació.

Per últim, actualment tots els quadres són amb tele gestió, d’aquesta marera s’aconsegueix informació en línia de l’estat de funcionalment i el consum.

De cara al 2017, l’Ajuntament de Moià es marca els següents objectius:

  • Reduir la factura elèctrica ajustant les potències contractades de cada quadre al consum real.
  • Invertir en la millora de la seguretat elèctrica dels quadres del municipi i la xarxa.
  • Augmentar la precisió en l’hora d’encesa i apagada per tal de poder reduir minuts de consum al dia, així reduir el consum i el cost.

 

Pots descarregar- te l’informe: INFORME ENLLUMENAT PÚBLIC,  2016 MOIÀ

 

Nota de premsa febrer 2017- Enllumenat públic Moià

Last modified: 23 de Febrer de 2017

Comments are closed.