Resultats finals oferta de treball “Jove en pràctiques” al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya

25 d'Octubre de 2018

Bases per la convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2018.

20181010_DECRETS 2018-0656 [Convoc. Proced. Selectiu Pla Garantia Juvenil]

20181015_2018-10-15 DECRET modif. convoc. proced. selec. Tècnic Cultra Pla Garantia Juvenil 2018 (Esmena d’errors)

20181025_DECRETS 2018-0690 [2018-10-25.- DECRET admesos i exclosos PGJ]

20181026_2018-10-26.-ACTA Tribunal valoració entrevistes i puntuació final garantia juvenil

/Lloc de treball: Tècnic/a o auxiliar tècnic de Cultural

  • Àrea: Museu Municipal de Moià-Parc Prehistòric de les Coves del Toll
  • Tasques: Guia Turístic/a, Monitor d’activitats educatives i de lleure, recepcionista i atenció al turista del Museu Municipal de Moià i al Parc Prehistòric de les Coves del Toll, inventari del fons museístic, amb utilització del programari Museumplus, i suport a l’àrea de conservació. Activitats especials de pública concurrència més lúdiques o formatives com conferències, jornades, etc; Difusió de productes i activitats mitjans xarxes socials, web o en sistema clàssic de difusió impresa, etc.
  • Titulacions: Llicenciats o Graduats o Mòdul superior o haver superat el primer cicle o 180 crèdits en de l’àmbit de les ciències socials (història, humanitats, art, geografia, arqueologia, màrqueting, periodisme, etc.) i àmbit de les ciències (biologia, geologia, ciències ambientals, enginyeria, química, física, etc.,)
  • Inici i durada contracte: La durada dels contractes serà de 6 mesos no prorrogables, establint per cada contracte un període de prova d’1 mes. La data d’inici de les contractacions serà màxim el 31 d’octubre de 2018, acabant aquestes màxim el 30 d’abril, sempre i quan el SOC no estableixi una pròrroga per l’inici de les contractacions.

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

  • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
  • estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
  • acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
  • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràcInstància sol·licitud Pla de Garantia juveniltiques.
  • Indispensable carnet de conduir B1 i disposar de cotxe

Les persones joves que hagin participat al Programa a la Convocatòria de l’exercici 2017 no podran participar a la convocatòria d’enguany.

Els aspirants que desitgin prendre part en les convocatòries hauran de fer-ho constar mitjançant la presentació de la instància normalitzada al Registre General d’aquest Ajuntament abans del dia 23 d’octubre de 2018.

Instància: Instància sol·licitud Pla de Garantia Juvenil

Last modified: 25 d'Octubre de 2018

Comments are closed.