Selecció de personal per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de l’Escola Bressol pel tràmit de màxima urgència – Resultats finals

13 de gener de 2019

20190114_2018-01-14 Resultats finals procés de selecció tècnic-a escola bressol (1)

BAN Contractació de màxima urgència Tècnica Auxiliar Escola bressol

Model d’instància general

Per presentar-te pots dirigir-te a les oficines de l’ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica http://seuelectronica.moia.cat adjuntant la documentació especificada a les bases. La data màxima per presentar sol·licituds és el 4 de gener.

Last modified: 14 de gener de 2019

Comments are closed.