Selecció de personal: Plaça Màxima urgencia auxiliar administratiu/va – Resultats finals i Critèris d’avaluació de mèrits.

11 de febrer de 2019

L’Ajuntament de Moià ha de cobrir pel tràmit de màxima urgència el següent lloc de treball:

Auxiliar administratiu/va, Grup C2, en concepte de personal laboral de caràcter temporal no fix de plantilla (contracte d’interinitat fins cobertura de plaça mitjançant procediment reglamentari)

Data máxima presentació de propostes: 31 de gener de 2019

20190211_2019-02-11.- Acta Tribunal Auxiliar administratiu-va màxima urgència Criteris avaluació mèrits

Resultats de la prova pràctica i valoració mèrits

20190123_BAN 2019-0003 [2019-01-22.- BAN Auxiliar administratiu]

Last modified: 12 de febrer de 2019

Comments are closed.