Selecció de personal: Plaça Màxima urgencia Tècnic/a Auxiliar de l’Escola Bressol

27 de març de 2019

L’Ajuntament de Moià ha de cobrir pel tràmit de màxima urgència el següent lloc de treball:

Tècnic/a Auxiliar de l’Escola Bressol, Grup C1 en concepte de personal laboral de caràcter temporal no fix de plantilla – Resultats finals

Data máxima presentació de propostes: 22 de març de 2019

20190329_2019-03-28.- ACTA Resultats prova català i puntuacions finals Tècnic-a Auxiliar Escola Bressol. Procés màxima urgència

20190327_2019-03-27.- ACTA Resultats finals Tècnic-a Auxiliar Escola Bressol. Procés màxima urgència

20190315_BAN 2019-0011 [2019-03-14 – BAN contractació màxima urgència Tècnic-a auxiliar Escola Bressol]

Instància-plaça-Tècnic-a auxiliar escola bressol laboral no fix de-plantilla-2019

Last modified: 29 de març de 2019

Comments are closed.