Expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials dirigit a finançar el projecte “Obres municipals ordinàries de primer establiment d’Urbanització del carrer Bombers”

11 de juliol de 2019

Es fa públic que s’inicia expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials dirigit a finançar el projecte “Obres municipals ordinàries de primer establiment d’Urbanització del carrer Bombers”

20190710_Resolució_Provisió_2019-07-10 PROVISIÓ D’ALCALDIA CCEE DEL LATERAL DELS BOMBERS (3)

Last modified: 11 de juliol de 2019

Comments are closed.