Selecció per personal: Una plaça de Tècnic/a de Territori pel Programa de Garantia Juvenil

18 d'octubre de 2019

Bases per la convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2019.

20191014_Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _D219 2019-0780 2019-10-14.- DECRET BASES CONVOCATORIA OFERTES PLA DE GARANTIA JUVENIL

Model instància tècnic territori

Last modified: 18 d'octubre de 2019

Comments are closed.