Acta procediment selectiu Secretari/ària interí/ina de l’Ajuntament de Moià

2 de març de 2020

L’Ajuntament de Moià convoca un procés per la selecció d’un secretari/ària interí/ina. Consulteu les bases del procediment per proveir aquest lloc de treball.

2019-12-31 Publicació BOPB Anunci selecció plaça secretari interí Moià

2020-01-09 Publicació Anunci al DOGC Selecció plaça Secretari Interí

Termini presentació de sol·licituds: Del 9 al 29 de gener de 2020.

Instància sol·licitud per pendre part en el procés selectiu de Secretari/ària interí

20200130_Resolució_Decret d’Alcaldia_ Decret de Presidència _DECRET 2020-0099 [2020-01-30.-DECRET admesos i exclosos, constituc. Tribunal i fixació data prova Secretari-ària funcionari interí-na]

Data prova pràctica: Dimecres 19 de febrer de 2020, a les 9.30h.

2020-02-19 Acta procediment selectiu Secretari/à interí

Last modified: 3 de març de 2020

Comments are closed.