SELECCIÓ DE PERSONAL: Tres places d’auxiliar administratiu/va

24 de juliol de 2020

L’Ajuntament de Moià convoca un concurs-oposició lliure per cobrir tres places vacants d’auxiliar
administratiu/va  en règim de laboral interí, grup de classificació C2, i la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants o substitucions que puguin produir-se.

Les sol·licituds de participació en el procediment s’han de presentar en la forma i dins els terminis especificats en aquestes Bases:

2020-07-21.- DECRET Bases i convocatòria procés selectiu aux. adm. i creació de borsa

Presentar instància: Instància sol·licitud participació procés selectiu – AUXILIARS ADMINISTRATIUS-VES

Dues places amb un salari brut mensual de 1.772,70€ i una plaça amb un salari brut mensual de 1.575,16€.

Termini de presentació de sol·licituds: 31/08/2020

Last modified: 10 d'agost de 2020

Comments are closed.