S’ha dipositat fluoresceïna al Torrent del Gomar, colorant orgànic innocu que permet seguir la pista d’aigües que desapareixen sota terra

30 de Novembre de 2020

L’Ajuntament de Moià i el Museu de Moià després de les inundacions de 30 de novembre de 2014, i successives ha  sol·licitat a la Diputació de Barcelona en el marc de les subvencions de catàleg de 2016, 2017 i 2020 suport tècnic per la realització d’Estudis Hidrogeològics que permetin conèixer com funciona el sistema hídric entorn a les Coves del Toll i zona circundant, per poder prendre mesures correctives que evités la inundació de la cova turística i el jaciment arqueològic i paleontològic que hi ha.

En el marc dels treballs actuals del tercer estudi hidrogeològic s’ha previst la realització d’assajos de camp amb el colorant innocu fluoresceïna en els torrents de capçalera Bassot, Bufa, Gomar. Aquests assajos es realitzaran durant aquest hivern 2020 -2021 van vinculats a que es produeixin pluges. Per la realització dels assajos s’ha informat i demanat les corresponents autoritzacions a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que ha donat la seva aprovació i ha requerit que se l’anés informant sobre els resultats i s’ha informat a totes les parts implicades: Ajuntaments, propietaris , Agents rurals i Seprona.

Com en els assajos de 2018 s’ha col·locat aquest colorant innocu la fluoresceïna en pols a la capçalera dels torrents. Quant es produeixin pluges aquest colorant es dissoldrà en l’aigua donant-li a aquesta un fort color verd fluorescent (veure fotografia). Si l’aigua del torrent va a parar a l’interior de la cova es podrà detectar i mesurar. Així com el temps de recorregut entre que l’aigua està en capçalera de torrent i arriba al sistema càrstic del Toll.

Per això volem avisar als moianesos i moianesencs que si en els propers dies quan es produeixin pluges, en aquest torrents i torrents afluents d’aquest percebeu aigua amb fluoresceïna, no es produeixi cap alarma, ja que està vinculat a aquests assajos, i com s’ha dit anteriorment aquest colorant és innocu al medi ambient i no suposarà cap impacte ambiental al sistema hídric que pugui perjudicar aqüífers, flora, fauna, ni lito de l’entorn d’estudi.

Els assaigs de 2018 es van poder veure les aigües tenyides entre 24 i 72 hores seguint la Riera de la Fàbrega fins la zona de Margà – La Datzira.

Last modified: 30 de Novembre de 2020

Comments are closed.