Aprovat el I Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Moià

12 de març de 2024

La diagnosi conclou inexistència de bretxa salarial mitjana, de segregació vertical i percep un ambient de treball igualitari, especialment en l’entorn laboral i la conciliació.

L’Ajuntament de Moià ha aprovat el I Pla Intern d’Igualtat amb l’objectiu de tenir un coneixement actualitzat de la realitat interna a escala d’igualtat de gènere i dotar així d’instruments per prevenir i revertir les possibles desigualtats existents en aquest àmbit. Ha consistit en un procés col·lectiu d’anàlisi i revisió interna dels sistemes de creences, organització i funcionament, i també de les relacions personals.

El pla es va encarregar de manera externa a la consultora l’Esberla SCCL i es va dur a terme en dues fases diferenciades al llarg de l’any 2023.

La primera fase es va desenvolupar durant els mesos de febrer, març i abril del 2023 i va consistir en una diagnosi de la situació i configuració de l’ens a partir d’un treball de camp amb entrevistes i grups de discussió. La segona fase es va iniciar al maig amb l’elaboració del pla d’accions a implementar per millorar els resultats obtinguts en la primera fase. Ambdues etapes es van treballar amb una comissió de seguiment amb representació política i tècnica, amb la presència de treballadors i treballadores de diferents àrees de l’ajuntament. A més, s’ha creat una comissió tècnica per garantir el compliment de les millores aportades pel pla i fer-ne seguiment.

Amb la seva aprovació definitiva, el pla se suma al ja existent Pla Local d’Igualtat de Gènere,  aprovat l’any 2021,  i consensua el treball de l’ens per l’equitat de gènere en la seva organització interna i la contribució a la igualtat real i efectiva de la societat en general.

Ambient igualitari i sense discriminació

La diagnosi del pla conclou que es percep un ambient de treball igualitari en terme de gènere, especialment pel que fa a la conciliació, la participació i l’entorn laboral.

Com la majoria d’administracions públiques locals, l’ajuntament és una organització feminitzada, sent dones més de la meitat del personal, amb un 65,7%. L’any 2022, la plantilla estava formada per un total de 67 treballadors i treballadores, 44 dones i 23 homes.

El pla extrau que no hi ha presència de segregació vertical, no hi ha discriminació en els processos de selecció, hi ha un augment de la tendència a la paritat, una bretxa salarial mitjana inexistent i una percepció positiva tant de la promoció com del desenvolupament professional de tots els treballadors i treballadores.

També s’han percebut bones mesures i permisos de conciliació, fonamentalment pel que fa a la política de flexibilitat horària.

El pla també ha detectat aspectes a millorar com,  per exemple, el foment de la formació del personal en matèria de perspectiva de gènere i el desplegament de mecanismes de sensibilització per contrarestar la dinàmica de segregació horitzontal del mercat laboral. També proposa treballar per reduir les responsabilitats assumides per part del personal que no corresponen amb la seva categoria laboral i introduir clàusules de coneixement en perspectiva de gènere a les ofertes de feina.

 

Visualitza aquest comunicat en format PDF

Consulta aquí el PLA

 

Last modified: 22 de març de 2024

Comments are closed.