Arxiu de Moià

L'arxiu Històric de Moià va formar-se l'any 1936, moment en què varen ser dipositats a Can Casanova documents de diverses procedències per preservar-los de la destrucció dels primers moments de la guerra civil.
El conjunt més important de documentació són els fons notarials del terme de Moià amb un abast cronològic dels segles XIII al XVII, un conjunt de gairebé 1200 pergamins (segles XI – XVIII) i els fons de l'antiga Comunitat de Preveres de l'església de Moià (segles XV – XX).
Desgraciadament gairebé tota la documentació municipal i de l'administració de l'antiga Sotsvegueria del Moianès va ser destruïda el 1839 en l'incendi que patí la vila de Moià a mans de les forces carlines. Bona part de la documentació parroquial també va resultar destruïda en aquell moment.
Actualment l'Arxiu custodia una part del fons de l'Ajuntament de Moià (1840 – 1975) així com diversos fons de particulars, empreses, institucions i entitats moianeses. A més hi ha un fons de publicacions locals format actualment per 62 capçaleres i un fons fotogràfic que es troba en procés de digitalització i que s'amplia.

El responsable de l’Arxiu és el Sr. Ramon Tarter i Fonts.
Per poder consultar l'arxiu caldrà concertar la visita:

Tel.  93 820 76 00
E-mail: arxiu@arxiu.moia.cat

Comments are closed.