Acta de resultats de la prova tècnica, valoració de mèrits i resultats finals de la borsa de treball temporal de tècnics auxiliars de Biblioteca

17 de gener de 2018

L’Ajuntament de Moià està en procés de crear una borsa de treball per la Biblioteca Municipal de Moià.

La convocatòria té per objecte la formació d’una borsa de treball temporal de tècnics auxiliars de biblioteca, destinada a cobrir les absències intermitents de personal auxiliar de biblioteca que es vagin produint dins el termini de vigència de la borsa.

Ja està disponible l’acta de resultats de la prova pràctica, valoració de mèrits i resultats finals de la plaça a la borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de biblioteca: 2018.02.02 Acta de resultats de la prova pràctica, valoració de mèrits i resultats finals – Tècnic_a aux. de biblioteca

 Ja pots consultar l’acta de constitució del tribunal qualificador, els resultats de la prova de català i els resultats de la prova oral: Acta de constitució del tribunal, resultats prova de català i prova oral – tècnic-a auxiliar de biblioteca

Aquí et pots descarregar les BASES REGULADORES de les proves selectives d’accés a la borsa de treball: DECRET 2017-0443 [2017-11-29 BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU TÈCNIC-A AUXILIAR DE BIBLIOTECA]

Instància per presentar-se a la borsa de treball de tècnic auxiliar de biblioteca: Instància sol·licitud

Decret d’alcaldia: Llistat provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnics/es auxiliars de biblioteca, grup C1

DECRETS 2018-0024 [2018.01.17 DECRET admesos i exclosos TÈCNIC-A AUX. DE BIBLIOTECA]

Last modified: 17 de gener de 2018

Comments are closed.