Calendari de recollida de voluminosos 2021

18 d'octubre de 2021

Els residus voluminosos són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals i/o habituals de recollida per causa de la seva envergadura, com ara grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres similars.

La recollida de residus voluminosos es farà durant els dies i hores que fixi l’Ajuntament i en els llocs que s’estableixin. S’han de deixar el dia abans al vespre, al costat dels contenidors de rebuig els dies assenyalats amb un quadrat en el Calendari de Serveis 2021

No és permès de treure i/o deixar a la via pública els residus voluminosos fora dels dies i/o llocs assenyalats ni tampoc en quantia o volum desmesurat pel que fa a un habitatge.

Last modified: 2 de novembre de 2021

Comments are closed.