Campus Ítaca

L’Ajuntament de Moià i la Fundació Autònoma Solidària col·laboren en la participació del projecte Campus Ítaca de la UAB.

El projecte consisteix en la participació de 5 alumnes que hagin finalitzat els estudis corresponents a 3r curs d’Ensenyament Secundari Obligatori del municipi amb una estada diürna de set dies als mesos de juny o juliol al Campus de la UAB.

Les activitats que es duen a terme al llarg de l’estada al campus, estan pensades i dissenyades per a donar una idea de les diferents branques de coneixement que s’ofereix a la UAB i alhora, estan equilibrades amb d’altres activitats més transversals i lúdiques.

Objectius del projecte

Aconseguir que en acabar l’etapa de secundària obligatòria un major nombre d’estudiants continuï la seva formació post-obligatòria per poder cursar, més endavant, cicles formatius de grau superior o estudis universitaris.
Aconseguir un espai de convivència entre nois i noies d’entorns socials diversos.
Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular de comunicació.

Comments are closed.