Convocatòries de personal

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: 5 llocs de treball dins el Pla d’Ocupació Municipal 2023

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de diferents perfils professionals, per dur a terme la contractació temporal de 5...

21 d'abril de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places d’ordenança

L’objecte de la present convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de...

20 de febrer de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a de gestió

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

3 de febrer de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Procés selectiu per a l’estabilització de les places vacants de personal funcionari i laboral

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció de personal funcionari i personal laboral de les places incloses...

5 de gener de 2023

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça d’auxiliar administratiu/va

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

14 de desembre de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte o enginyer

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

30 de novembre de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places d’auxiliar administratiu/va

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar...

4 d'octubre de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Tècnic/a auxiliar de dansa per a l’execució d’un programa temporal

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu per al nomenament interí per programa d’un/a tècnic/a...

1 de setembre de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de dues places d’agent de la policia local

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, de dues places d’agent de la policia...

22 d'agost de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs oposició lliure d’una plaça de peó polivalent

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

9 d'agost de 2022

Llegir més