Convocatòries de personal

Convocatòries de personalNotícies

Selecció de Personal: Plaça de Tècnic Mitjà de Cultura Esports i Joventut Laboral Permanent Fix de Plantilla – Resultats prova pràctica

Publicadats els resultats de la prova teòrica. 20181121_2018-11-21.- Acta tauler fisic Tribunal Avaluació Exercici Práctic...

30 de novembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Selecció de personal: Plaça d’un Tècnic Mitjà Arquitecte o Enginyer Laboral Permanent Fix de Plantilla – Resultats prova teòrica

20181116_2018-11-16.- ACTA TRIBUNAL RESULTATS PROVA TEÒRICA TÈCNIC MITJÀ ARQUITECTE O ENGINYER 20181112_2018-11-12.- Acta Valoració...

20 de novembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultats finals oferta de treball “Jove en pràctiques” al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Bases per la convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya,...

25 d'octubre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultats finals per a la cobertura d’un lloc de treball d’oficial polivalent permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Oficial...

19 de setembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultat prova teòrica i pràctica per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Auxiliar...

18 de setembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultats final de les proves per la cobertura d’un lloc de treball de Netejador/a Laboral Permanent Fix de Plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves de...

18 de setembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Llista provisional d’admesos i exclosos per a la cobertura d’un lloc de treball d’oficial polivalent permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Oficial...

19 de juliol de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Llista provisional d’admesos i exclosos per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Auxiliar...

19 de juliol de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Llista provisional d’admesos i exclosos per a la cobertura d’un lloc de treball de Netejador/a Laboral Permanent Fix de Plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves de...

18 de juliol de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Acta de resultats de la prova tècnica, valoració de mèrits i resultats finals de la borsa de treball temporal de tècnics auxiliars de Biblioteca

L’Ajuntament de Moià està en procés de crear una borsa de treball per la Biblioteca Municipal de Moià. La convocatòria té per...

17 de gener de 2018

Llegir més