Convocatòries de personal

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Borsa de treball de netejadors/es mitjançant concurs de mèrits

  L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la creació d’una borsa de treball de netejadors/es d’equipaments i...

26 d'abril de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de TAG de l’àrea d’Intervenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la cobertura d’un lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General,...

29 de març de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de director/a de l’Escola Bressol

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

22 de febrer de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Administració General

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió per urgència del lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General d’aquest...

24 de novembre de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria oferta de treball “Joves en pràctiques” al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Moià obre convocatòria per a la contractació temporal d’un/a jove en pràctiques menor de 30 anys dins el...

28 d'octubre de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball d’intervenció de classe segona del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès

L’Agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès per al sosteniment en comú del lloc de treball d’Intervenció de...

13 d'octubre de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la policia local

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la policia...

30 de setembre de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria ofertes de treball “Joves en pràctiques” a l’Ajuntament i al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Moià obre convocatòria per a la contractació temporal de tres joves en pràctiques menors de 30 anys dins el programa...

24 de setembre de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria per a la cobertura, amb caràcter interí, del lloc de treball agrupat d’Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General...

11 d'agost de 2021

Llegir més