Convocatòries de personal

Convocatòries de personal

Selecció de personal per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de l’Escola Bressol pel tràmit de màxima urgència – Resultats finals

20190114_2018-01-14 Resultats finals procés de selecció tècnic-a escola bressol (1) BAN Contractació de màxima urgència Tècnica...

13 de gener de 2019

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Selecció de Personal: Plaça de Tècnic Mitjà de Cultura Esports i Joventut Laboral Permanent Fix de Plantilla – Resultats prova pràctica

Publicadats els resultats de la prova teòrica. 20181121_2018-11-21.- Acta tauler fisic Tribunal Avaluació Exercici Práctic...

30 de novembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Selecció de personal: Plaça d’un Tècnic Mitjà Arquitecte o Enginyer Laboral Permanent Fix de Plantilla – Resultats prova teòrica

20181116_2018-11-16.- ACTA TRIBUNAL RESULTATS PROVA TEÒRICA TÈCNIC MITJÀ ARQUITECTE O ENGINYER 20181112_2018-11-12.- Acta Valoració...

20 de novembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultats finals oferta de treball “Jove en pràctiques” al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Bases per la convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya,...

25 d'octubre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultats finals per a la cobertura d’un lloc de treball d’oficial polivalent permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Oficial...

19 de setembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultat prova teòrica i pràctica per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Auxiliar...

18 de setembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Resultats final de les proves per la cobertura d’un lloc de treball de Netejador/a Laboral Permanent Fix de Plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves de...

18 de setembre de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Llista provisional d’admesos i exclosos per a la cobertura d’un lloc de treball d’oficial polivalent permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Oficial...

19 de juliol de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Llista provisional d’admesos i exclosos per a la cobertura d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu permanent fix de plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves d’Auxiliar...

19 de juliol de 2018

Llegir més

Convocatòries de personalNotícies

Llista provisional d’admesos i exclosos per a la cobertura d’un lloc de treball de Netejador/a Laboral Permanent Fix de Plantilla

Llista provisional d’admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data d’inici de les proves de...

18 de juliol de 2018

Llegir més