Econòmica

Econòmica

Canvis en els terminis de pagament de tributs

L’ajuntament informa dels canvis en els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes, preus públics i contribucions especials)...

27 d'Abril de 2020

Llegir més