Recursos humans

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria ofertes de treball “Joves en pràctiques” a l’Ajuntament i al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Moià obre convocatòria per a la contractació temporal de tres joves en pràctiques menors de 30 anys dins el programa...

24 de setembre de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la policia local

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, de tres places d’agent de la policia...

8 de setembre de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria per a la cobertura, amb caràcter interí, del lloc de treball agrupat d’Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per tal de formular proposta de nomenament a la Direcció General...

11 d'agost de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs lliure per a la selecció d’un peó de brigada: Resultats valoració de mèrits. Resultats finals.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concurs  lliure per a la selecció d’un peó de brigada que es...

24 de maig de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

Selecció de personal: Treballador/a Social per l’execució d’un programa temporal: Acta resultats prova pràctica i valoració de mèrits

La crisis sanitària que estem patint en aquests moments provocada pel COVID-19 ha comportat noves situacions de vulnerabilitat a moltes...

22 de març de 2021

Llegir més

Convocatòries de personalGeneralRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Convocatòria URGENT oferta de treball “Jove en pràctiques” al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Moià obre convocatòria urgent per a la contractació temporal d’un jove en pràctiques menor de 30 anys dins el...

28 de desembre de 2020

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Personal Polivalent-Cuidador/a d’animals

L’Ajuntament de Moià convoca un procediment selectiu per la provisió d’una plaça de Personal Polivalent-Cuidador/a d’animals...

3 de desembre de 2020

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: 3 places d’auxiliar administratiu/va. Resultats mèrits i final del procés. Acta revisió de mèrits definitiu dels opositors

L’Ajuntament de Moià convoca un concurs-oposició lliure per cobrir tres places vacants d’auxiliar administratiu/va  en règim de...

23 de novembre de 2020

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Professora Escola municipal de Dansa: Resultats valoració de mèrits i finals

L’Ajuntament de Moià ha de cobrir pel tràmit de màxima urgència el lloc de treball de professora Escola de dansa, Grup A2, en...

16 d'octubre de 2020

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Tècnic/a auxiliar de Joventut. Resultats prova teòrico-pràctica i valoració de mèrits. Resultats finals.

L’Ajuntament de Moià obre un procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per al nomenament interí per programa d’un/a...

1 d'octubre de 2020

Llegir més