Recursos humans

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure d’1 plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte o enginyer

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

30 de novembre de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de 2 places d’auxiliar administratiu/va

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, d’una plaça d’auxiliar...

4 d'octubre de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Tècnic/a auxiliar de dansa per a l’execució d’un programa temporal

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu per al nomenament interí per programa d’un/a tècnic/a...

1 de setembre de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure de dues places d’agent de la policia local

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, de dues places d’agent de la policia...

22 d'agost de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs oposició lliure d’una plaça de peó polivalent

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

9 d'agost de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs lliure de dues places de netejador/a dins els Plans Locals d’Ocupació 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment de concurs  lliure per a la selecció de dos netejadors/es que es...

8 de juny de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Borsa de treball de netejadors/es mitjançant concurs de mèrits

  L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la creació d’una borsa de treball de netejadors/es d’equipaments i...

26 d'abril de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de TAG de l’àrea d’Intervenció

L’objecte de la present convocatòria és regular la cobertura d’un lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General,...

29 de març de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs-oposició lliure per la cobertura d’una plaça de director/a de l’Escola Bressol

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició lliure, per a la cobertura...

22 de febrer de 2022

Llegir més

Convocatòries de personalRecursos humans

SELECCIÓ DE PERSONAL: Concurs de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Superior en Administració General

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió per urgència del lloc de treball de Tècnic/a d’Administració General d’aquest...

24 de novembre de 2021

Llegir més