Secretaria

NotíciesSecretaria

Informació pública expedient cessió gratuïta d’un bé patrimonial per ubicar l’oficina de Mossos d’Esquadra

S’exposa a Informació pública expedient cessió gratuïta d’un bé patrimonial per ubicar l’oficina de Mossos...

25 de novembre de 2016

Llegir més