Convocatòria d’ajuts socials 2022 de l’Ajuntament de Moià

24 de novembre de 2022

L’Ajuntament de Moià ha obert la convocatòria d’ajuts socials per a activitats esportives adreçades als infants, de prestacions econòmiques d’ajuts d’aliments i de prestacions peremptòries i per a la concessió de prestacions socials per a les persones refugiades procedents d’Ucraïna acollides al municipi:

Convocatòria d’ajuts per a activitats esportives adreçades als infants del municipi:

S’obre una convocatòria d’ajuts per a activitats esportives per a aquells infants del municipi de Moià, amb una edat compresa entre els 0 i els 18 anys, en els quals s’acrediti l’existència d’una situació de risc d’exclusió social. Aquesta situació de risc haurà d’acreditar-la l’Equip de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament. Es podrà sol·licitar l’ajut per a aquelles despeses d’activitats esportives realitzades o realitzables durant tot l’any 2022.

Convocatòria de prestacions econòmiques de prestacions peremptòries i Convocatòria de prestacions econòmiques d’ajuts d’aliments:

Les convocatòries per a la concessió de prestacions peremptòries (tant econòmiques com materials) i per a la prestació d’ajuts en matèria d’aliments i de targes moneder, consten desplegades en les noves Bases Específiques de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic de l’Ajuntament de Moià aprovades en data 27 de juliol de 2022. La seva finalitat és atendre les necessitats socials d’especial urgència que pugui presentar la ciutadania del territori.

Les prestacions econòmiques de la convocatòria de prestacions de caràcter peremptori tenen com a objecte pal·liar diferents necessitats que pot presentar la població (indicades en la convocatòria i desplegades en les bases). A grans trets, es contemplen ajuts en matèria d’habitatge, per a satisfer les quotes de residència de gent gran en situacions d’urgència, per a problemàtiques amb els subministraments, per a l’atenció de situacions urgents i de greu necessitat, per a oferir suport en la prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària, per a despeses de transport (per motius formatius, d’atenció sanitària i de gestions necessàries), per a l’atenció socioeducativa dels infants així com per a la integració sociolaboral.

D’altra banda, la convocatòria de prestacions socials de caràcter econòmic de serveis socials en matèria d’aliments i targeta moneder, té la finalitat de donar suport en matèria de necessitats bàsiques de subsistència així com cobrir les necessitats d’alimentació, roba i calçat.

Convocatòria per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic en matèria de serveis socials per a l’any 2022 destinades a persones refugiades procedents d’Ucraïna acollides amb motiu del conflicte bèl·lic actual

Aquesta convocatòria està específicament dirigida a tota aquella població provinent de l’estat d’Ucraïna amb motiu del conflicte bèl·lic actual, sempre i quan visqui i estigui empadronada en aquest municipi. L’objecte d’aquesta convocatòria és atendre les diferents necessitats que pugui presentar aquest col·lectiu de població seguint els criteris establerts en les Bases Específiques de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic de l’Ajuntament de Moià aprovades en data 27 de juliol de 2022.

 

Per a més informació sobre aquestes convocatòries cal adreçar-se a:

Serveis Socials. C/ Sant Josep, 12 (2a planta). Tel. 93 830 00 00

Last modified: 28 de novembre de 2022

Comments are closed.