Convocatòria URGENT per a l’oferta de treball “Jove en pràctiques” al Museu de Moià dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya

15 de novembre de 2017

Resultats finals del procés selectiu: 2017.11.29 RESULTATS FINALS TÈCNIC – AUXILIAR DE CULTURA – PLA DE GARANTIA JUVENIL

 

Decret del llistat d’admesos i exclosos en el procés selectiu: DECRET 2017-0441 [2017 11 23-LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS PLA DE GARANTIA JUVENIL]-1

 

Bases per la convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal dins el programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria 2017.

Lloc de treball: Tècnic/a o auxiliar tècnic de Cultural

  • Àrea: Museu Municipal de Moià-Parc Prehistòric de les Coves del Toll
  • Tasques: Guia Turístic/a, Monitor d’activitats educatives i de lleure, recepcionista i atenció al turista del Museu Municipal de Moià i al Parc Prehistòric de les Coves del Toll, inventari del fons museístic, amb utilització del programari Museumplus, i suport a l’àrea de conservació.
  • Titulacions: Llicenciats o Graduats o Mòdul superior o haver superat el primer cicle o 180 crèdits en: Història, Geologia, Història de l’Art, Arqueologia, Conservació-restauració, Geografia, Biologia, Ciències Ambientals.
  • Inici i durada contracte: 30 de novembre de 2017 a 30 de maig de 2018

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

  • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
  • estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
  • acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
  • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràcInstància sol·licitud Pla de Garantia juveniltiques.

Les persones joves que hagin participat al Programa a la Convocatòria de l’exercici 2016 no podran participar a la convocatòria d’enguany.

Els aspirants que desitgin prendre part en les convocatòries hauran de fer-ho constar mitjançant una instància normalitzada al Registre General d’aquest Ajuntament, fins el dia 22 de novembre de 2017.

 

 

 

Last modified: 15 de novembre de 2017

Comments are closed.