Educaentorn

El projecte Educaentorn, recurs que ofereix la Diputació de Barcelona, consisteix en un procés de recollida de l'oferta educativa que hi ha al municipi de Moià. S’ha sol·licitat des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Moià.
Aquest recull es fa mitjançant un procés participatiu que implica les diferents àrees de l’ajuntament, així com també, les entitats i la ciutadania.

L'educaentorn és una plataforma digital que ofereix la possibilitat de recollir tota l’oferta educativa i els recursos educatius que hi ha en el municipi de Moià. D’aquesta manera, gràcies a l’aplicatiu web “Educaentorn de Moià”, ha quedat recollida, agrupada i visible a tota l’oferta educativa del municipi d’una manera més sistematitzada i de més fàcil accés pels ciutadans i usuaris. Es dóna a conèixer d’una forma clara i ordenada la gran oferta educativa que hi ha a Moià per tal de facilitar-ne la participació.
A l’aplicatiu es recullen aquells recursos de caràcter públic que s’ofereixen des de l’administració, i també des de les entitats i associacions, i que compleixen amb els objectius que s’han anomenat a la definició de recurs educatiu.

Recurs educatiu
Recurs Educatiu és tota aquella activitat, servei i/o acció que té com a objectiu propiciar l’evolució i creixement de les persones cap a un aprenentatge integral a través de formacions, coneixements, experiències, sentiments, relacions.”

Valors que ha de tenir un recurs educatiu:

  • Promoure la INCLUSIÓ
  • Promoure la COEDUCACIÓ
  • Promoure l’AUTONOMIA de les persones
  • Promoure la PARTICIPACIÓ en la definició del projecte
  • Promoure la PARTICIPACIÓ activa en les activitats
  • Promoure que les activitats i serveis segueixin les línies d’un projecte educatiu.

L'educaentorn va dirigit a totes les franges d’edat, ja que inclou els recursos educatius sense discriminació d’edat. Per tant, tots els col·lectius tenen accés i ningú queda exclòs de l’accés i participació en aquests recursos.

Comments are closed.