ADJUDICAT EL CONTRACTE D’OBRES DE REHABILITACIÓ DE CAN COMADRAN

7 de juny de 2024

L’Ajuntament de Moià ha aprovat, en el darrer ple extraordinari del 5 de juny, l’adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació de l’equipament multifuncional a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran.

Després del període de presentació d’ofertes, l’ens municipal en va rebre 3, i s’ha adjudicat el contracte a l’empresa CONSTRUCTORA D’ARO SA, que va presentar l’oferta més avantatjosa. El contracte s’adjudica per un import total de 4.114.825,67 €, IVA inclòs, i per un termini d’execució de les obres inferior a un any. El projecte està subvencionat amb 1.416.566,35 € pels fons Next Generation, un instrument de finançament de la Unió Europea a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

L’acord s’ha aprovat per nou vots a favor, vuit dels regidors d’Ara Moià i un del PSC, i quatre vots d’abstenció per part de Junts per Moià i Capgirem Moià.

El projecte

L’equipament industrial serà rehabilitat i reformat per crear un nou indret que constarà de sales multi usos per esdeveniments culturals i socials, entre d’altres. El projecte pretén fomentar la dinamització econòmica, la transformació tecnològica i el treball cooperatiu mitjançant espais de participació i intercanvi, resiliència laboral i social.

 

Esdeveniments culturals i espais per empreses locals emergents a Can Comadran

L’antiga fàbrica tèxtil serà rehabilitada i reformada per crear un nou equipament multifuncional de 3.035 m2. El projecte té un preu de sortida de 4.306.012,64 euros, subvencionat pels fons Next Generation, i es preveu que els treballs d’execució durin 12 mesos.

L’antiga fàbrica tèxtil de Can Comadran de Moià serà rehabilitada i reformada per crear un nou equipament multifuncional. En la passada sessió ordinària del ple municipal del 21 de febrer, es va aprovar la modificació del text del projecte que consisteix en una actualització del pressupost. El projecte té un preu de sortida de 4.306.012,64 euros i estarà subvencionat amb 1.416.566,35 pels fons Next Generation, un instrument de finançament de la Unió Europea.

Pel que fa als terminis, l’ajuntament es troba a l’espera de la modificació d’aquests per part del Ministeri d’Hisenda per a l’execució dels treballs. Tot i això, es preveu que l’execució dels treballs duri aproximadament uns 12 mesos.

Un equipament multifuncional i sostenible

L’equipament multifuncional constarà de sales multi usos per esdeveniments culturals i socials, i espais per empreses de sectors locals emergents. D’aquesta manera, el projecte pretén fomentar la dinamització econòmica, la transformació tecnològica i el treball cooperatiu mitjançant espais de participació i intercanvi, resiliència laboral i social. Els espais compartits de teletreball, els espais de formació i de dinamització econòmica també permetran reduir la mobilitat forçada del moianès i les viles del voltant.

La transformació de la fàbrica es desenvolupa íntegrament en la planta 1 i s’accedirà a l’interior per uns nous jardins a peu pla. La condició d’espai serà flexible per la gairebé inexistència de pilars i es proposa una distribució bàsica. El programa s’organitza en sales i espais multifuncionals com zones de pública concurrència, àrees per firetes i presentacions, sales permanents d’esdeveniments, sales docents i de foment de l’emprenedoria i espais administratius. També constarà d’àrees de serveis com recepció i lavabos.

Continuant amb els plans de transició energètica i sostenibilitat del marc europeu, aquest projecte segueix també les directrius europees que fomenten la lluita contra el canvi climàtic i la responsabilitat amb el medi ambient. És per això, que l’equipament multifuncional tindrà una planta de generació d’energia solar per obtenir un edifici energèticament autosuficient i que a més, generarà excedents per abastir equipaments municipals pròxims o fins i tot, una futura comunitat energètica.

Un cop aprovat el text refós de la modificació del projecte de l’equipament de Can Comadran, s’obre el termini per presentar les al·legacions pertinents – des del dia 26 de febrer fins al dia 10 d’abril inclòs.

Vols saber més del projecte? MIRA’L

EDICTE:  2024-02-23 – Edicte aprovació inicial Modificació substancial Text Refós Projecte rehabilitació equipament Can Comadran

COMUNICAT DE PREMSA PROJECTE EN PDF

COMUNICAT DE PREMSA ADJUDICACIÓ CONTRACTE PDF

Last modified: 7 de juny de 2024

Comments are closed.