Exposició pública del “Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Pavelló Esportiu de Moià”

26 de febrer de 2021

Per Decret d’Alcaldia de 5 d’octubre de 2020, es va aprovar inicialment el “Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Pavelló Esportiu de Moià” redactat per l’enginyer tècnic industrial Jordi Molas Ramos, amb un pressupost de d’execució per contracte de 234.387,44€.

En desenvolupament del “Pla d’estalvi energètic del Pavelló municipal d’Esports de Moià”, elaborat per la Diputació de Barcelona i emmarcat en el recurs tècnic del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2019 denominat ”Estudi d’eficiència energètica d’equipaments esportius”, es van identificar les accions que contribueixen a l’optimització dels consums a curt i mitjà termini i s’ha obtingut la certificació energètica corresponent, l’Ajuntament va encarregar la redacció del “Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del Pavelló Esportiu de Moià”.

2021-02-24 Edicte publicat al BOPB Projecte Instal·lació elèctrica pavelló

Consulteu el PROJECTE REFORMA INSTAL.LACIO ELECTRICA POLIESPORTIU_DILIGENCIAT

Last modified: 26 de febrer de 2021

Comments are closed.