Factura electrònica

Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l’Ajuntament de Moià

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració s Facturae, eina que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç posa a disposició de les empreses per la gestió i presentació telemàticament.

La presentació de factures electròniques es realitza a través d’e.FACT, que s el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l’abast de totes les administracions públiques catalanes.

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol empresa i/o professional que sigui proveïdor de l’Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.

Per Internet | La bústia de lliurament de facturació electrònica
És un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l’Ajuntament de Moià el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes. El següent enllaç correspon a la presentació de la factura telemàticament:

Enllaç tràmit
A tenir en compte |L’Agència Tributaria (AEAT) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), usen el format XML donat per l’estàndard XadES, amb una estructura determinada coneguda com format Facturae.Servei de validació de documents electrònics: A través d’aquest servei de validació emès per l’Agència Catalana de Certificació i d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 59/2003 de 19 desembre, es poden verificar els documents signats amb signatura electrònica avançada que té, respecte a les dades consignades en format electrònic, el mateix valor que la firma manuscrita amb els consignats en paper.

Cost | Gratuït

Comments are closed.