Finalitzen les obres de manteniment i millora de camins finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

20 d'octubre de 2023

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’ajuntament de Moià una subvenció de 29.950€ destinada al manteniment i millora dels camins municipals.

Aquests ajuts estan destinats a fomentar les actuacions de recuperació del potencial forestal i la prevenció d’incendis forestals, d’acord amb el Pla general de política forestal de Catalunya, a través del manteniment de les vies forestals estratègiques amb l’objectiu de maximitzar l’eficàcia de les mesures de protecció i prevenció.

Les obres han tingut un cost total de 34.238 € i han permès fer tasques de desbrossada, aportació de material, explanació i compactació i algun tram de pavimentació en els següents camins: camí de la Gònima, camí del Molí Nou o camí de les Pastes, camí del Còdol i camí de Casanova de la Coma.

Last modified: 20 d'octubre de 2023

Comments are closed.