Preinscripcions a l’Escola Bressol municipal Garrofins, del 10 al 21 de maig

5 de maig de 2021

L’Escola Bressol municipal Garrofins, ubicada a l’avinguda de la Pau 5, va organitzar una jornada de portes obertes el dissabte 24 d’abril, d’11.00 a 14.00h.

La preinscripció per al curs 2021/2022 és del 10 al 21 de maig del 2021.

Per a informació, preinscripcions i visites al centre podeu contactar per telèfon al 662 61 56 22 o per correu electrònic garrofins@moia.cat 

CALENDARI

5 de maig de 2021: Oferta inicial de places escolars

Oferta de places pel curs 2021/2022:

  • Aula de lactants (P0): 16 places
  • Aula de caminants (P1): 14 places
  • Aula de maternals (P2): 20 places

Del 10 al 21 de maig de 2021: presentació de sol·licituds
És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

Informació de la preinscripció i matrícula i documentació a presentar:

Més informació sobre la preinscripció i matrícula a preinscripcio.gencat.cat

1 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

Del 9 a l’11 de juny de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

15 de juny de 2021: llista ordenada
Després del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 16 al 22 de juny de 2021: matriculació
Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Més informació sobre la preinscripció escolar a l’educació infantil (0-3 anys): https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici

Last modified: 5 de maig de 2021

Comments are closed.