Moià compta amb una àmplia xarxa d’equipaments amb oferta en totes les tipologies d’ús

17 de maig de 2024

El Pla Estratègic d’Equipaments conclou que Moià disposa d’una quarantena d’equipaments que cobreixen totes les necessitats bàsiques de la població

L’Ajuntament va presentar a les entitats de Moià el passat 19 d’abril el Pla Estratègic d’Equipaments, una eina de planificació que recull la situació actual de la xarxa d’equipaments del municipi i les necessitats de la seva població. El document és un full de ruta a nivell estratègic per a la presa de decisions de l’equip de govern a l’hora de valorar com organitzar i gestionar els equipaments, així com garantir unes instal·lacions funcionals i òptimes.

El pla sorgeix d’una demanda per detectar les deficiències de servei i millorar el plantejament de les instal·lacions. Les mateixes entitats, juntament amb treballadors municipals i equips polítics, han pres part de trobades i debats per analitzar la situació actual.

D’aquesta manera, el document vol assegurar la cobertura de totes les necessitats bàsiques d’equipaments amb coherència i d’acord amb les característiques del municipi. També aproximar les instal·lacions i els serveis a la ciutadania mitjançant una distribució homogènia en el territori. A més, busca exigir un cert nivell d’especialització i centralitat d’alguns equipaments garantint a la vegada l’eficiència econòmica, la sostenibilitat i la viabilitat de les actuacions optimitzant els recursos.

La metodologia del pla ha consistit en una primera fase que recull l’inventari de tots els equipaments existents, una segona d’anàlisi i diagnosi on s’han detectat les disfuncions, dèficits i possibles millores i optimitzacions, i finalment s’han plantejat unes propostes de futur.

Actualment, Moià disposa de 42 equipaments en funcionament, a més d’alguns serveis complementaris com són la deixalleria, les Coves del Toll o el Parc Municipal, entre altres. Tots són superfícies destinades a l’ús de caràcter públic o interès col·lectiu al servei directe dels ciutadans ja siguin amb finalitats esportives, culturals, sanitàries, religioses, etc. El conjunt d’instal·lacions existents ocupen una superfície de sòl de més de 300.000 m² i la gran majoria es troben emplaçats al nucli antic. Els equipaments són els més nombrosos, amb 11, seguit dels administratius, amb 7. El pla conclou que Moià disposa d’una xarxa d’equipaments formada per una quarantena d’edificis i instal·lacions ben dimensionada per les característiques poblacionals i amb oferta en totes les tipologies d’ús.

 

V1- INVENTARI

V2- ANÀLISI I DIAGNOSI

 

Last modified: 20 de maig de 2024

Comments are closed.