Nou enllumenat en el camí d’accés a la Cova del Toll

26 de març de 2024

El projecte preveu nou enllumenat d’una part del recorregut i la substitució de les arquetes elèctriques

El Parc Prehistòric de les Coves del Toll tindrà nova instal·lació d’enllumenat a l’itinerari d’accés a la cova principal per optimitzar la seva gestió energètica. Per decret d’alcaldia, s’ha aprovat la memòria tècnica que preveu l’execució del projecte d’il·luminació amb un pressupost de 45.000 €. Aquest està subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials. Pel que fa a la durada dels treballs, es preveu que sigui de 3 mesos.

La memòria defineix l’enllumenat d’una part del recorregut, concretament d’un tram d’aproximadament 75 metres, que correspon a l’accés de la Cova del Toll des de la zona d’aparcament i punt d’informació. La lluminària que es proposa és una balisa de peu, de secció circular de 115 mm de diàmetre i 80 cm d’alçada. El color es definirà més endavant per permetre la integració total en el paisatge. Es planteja situar les balises just per davant de la barana – en els trams on n’hi ha – i donar continuïtat a aquesta on no n’hi ha.

El projecte també inclou la substitució de les arquetes elèctriques existents en tot el recorregut. Actualment, la instal·lació està formada per un subministrament elèctric de 17,321 kW de potència amb una instal·lació soterrada de pas de tubs i arquetes al llarg del recorregut que no estan en bon estat. Aquestes se substituiran per unes de noves que quedaran fixades al terreny amb formigó i amb una tapa de registre. També hi ha alguns tubs corrugats per pas de cables elèctrics descoberts, que se soterraran de nou.

 

 

 

 

Consulta la memòria del projecte AQUÍ!

Last modified: 26 de març de 2024

Comments are closed.