NOU PLA DE MOBILITAT DE MOIÀ

30 de maig de 2024

L’Ajuntament de Moià posa en marxa una sèrie de sessions participatives i tallers per actualitzar el Pla de Mobilitat de Moià, PMUS.

QUÈ ÉS EL PLA DE MOBILITAT DE MOIÀ (PMUS)?

El Pla de Mobilitat de Moià (PMUS) és un document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. En aquest text es proposen actuacions i mesures per assolir una sèrie d’objectius marcats en una programació de 6 anys. El pla, però està sempre en contínua actualització i revisió per adaptar-se a les noves característiques poblacions i urbanístiques.

EL PMUS de Moià permet la planificació de la mobilitat urbana partint de l’anàlisi de la situació actual per després poder establir els principis, els objectius i les línies d’actuació que permetin millorar la mobilitat del municipi a curt i llarg termini, així com millorar també la qualitat de les persones que hi viuen.

Quins són els objectius principals?

 1. Configuració d’un sistema de transport vinculat a la relació cost-eficiència per millorar la competitivitat del sistema productiu.
 2. Augmentar la integració social.
 3. Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans en aspectes com la qualitat de l’aire, la reducció de la contaminació acústica o la qualitat de l’espai públic.
 4. Millorar les condicions de salut dels ciutadans.
 5. Aportar més seguretat als desplaçaments.
 6. Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles basades en un ús més racional dels vehicles privats i una estimulació de l’ús d’alternatives més sostenibles.

Enguany, amb l’actualització del pla, la Diputació de Barcelona ha confiat en Moià per ser un dels municipis pioners a integrar la perspectiva de gènere a un Pla de Mobilitat. Aquest s’ha configurat seguint les indicacions de la ‘Guia per la integració de la perspectiva de gènere als plans de mobilitat urbana sostenible –PMUS elaborada pel Col·lectiu Punt 6.

Què significa integrar una perspectiva de gènere a la mobilitat?

Quan parlem d’aplicar una perspectiva feminista en la mobilitat, ens referim a entendre com podem avançar cap a l’equitat de gènere en la mobilitat en 3 àmbits:

 1. Garantir una visió complexa i integral de la mobilitat quotidiana.
 2. Ampliar el concepte de la seguretat en la mobilitat atenent les violències masclistes i les percepcions de seguretat diferenciades.
 3. Avançar cap a l’equitat de gènere i l’increment de dones en tot el cicle de la mobilitat: gestió, operació i construcció d’infraestructures.

Ara, per tal d’actualitzar el pla, continuar assolint els objectius i aconseguir un poble més sostenible en matèria de mobilitat, s’inicien un conjunt d’activitats de participació de la mà del Col·lectiu Punt 6 i de Gea21 S.l. Volem escoltar la teva veu per fer un Moià més accessible i saludable.

 • SESSIÓ PARTICIPATIVA I PRESENTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT DE MOIÀ

La primera activitat és una sessió participativa i de debat oberta a tota la ciutadania per posar en comú totes aquelles propostes que puguin sorgir entorn de la mobilitat interna de Moià. Se celebrarà el dijous dia 30 de maig a les 18:30 hores a l’Auditori Sant Josep.

 • MARXA EXPLORATÒRIA NO MIXTA

El dia 24 de setembre de les 19:00 a les 21:00 hores es portarà a terme una marxa exploratòria no mixta per detectar quines zones, espais i elements de Moià poden millorar la seguretat de les dones. L’objectiu és identificar quins espais són favorables i desfavorables per la seguretat d’aquest col·lectiu, reflexionar sobre la incidència del disseny urbanístic i la planificació urbans en la vida quotidiana de les persones.

 • TALLER AMB JOVES

Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Moianès portaran a terme un taller per presentar propostes de millora referents a la mobilitat el dia 17 de maig.

 • TALLER PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

El dia 8 de juny es duran a terme dos tallers per detectar millores de mobilitat per a les persones amb diversitat funcional. A les 16:00 hores, es durà a terme el primer taller per la Fundació d’Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià, i a les 18:00 hores, serà el torn de l’Associació TEA,

 

Last modified: 30 de maig de 2024

Comments are closed.