CALENDARI FISCAL 2023

30 de març de 2023

L’Ajuntament de Moià ha aprovat canvis importants en els terminis de cobraments dels impostos i taxes de l’IBI, Residus, Vehicles i guals de l’any 2023 i següents.

El principal canvi és en l’Impost de Béns Immobles (IBI). Els que teniu el rebut domiciliat us faran 4 fraccions (enlloc de les dues que es feien fins ara), avançant el primer cobrament a principis del mes de maig. Qui no tingui aquest impost domiciliat rebrà un únic rebut anual, com a la resta de municipis a qui l’Organisme de Gestió Tributària té delegada la gestió i cobrament d’aquest impost.

Aquest canvi ha fet necessari moure els terminis d’altres impostos i taxes per tal que quedin totes les domiciliacions repartides equitativament al llarg de l’any, d’acord amb el calendari que podeu veure a continuació.

 

Quin termini tinc per domiciliar el rebut de l’IBI per al 2023? La data límit per domiciliar el rebut de 2023 és el 19 de març de 2023. Si es fa més tard d’aquesta data el rebut quedarà domiciliar igualment però en una sola fracció i es cobrarà íntegrament el dia 3 de juliol de 2023. Tot i així aquesta domiciliació ja es quedarà gravada i per al 2024 ja es cobraran 4 rebuts fraccionats.

Quin termini tinc per domiciliar el rebut de la taxa de residus per al 2023? La data límit per domiciliar el rebut de 2023 és el 19 d’abril de 2023. Si es fa més tard d’aquesta data el rebut quedarà domiciliat igualment però en una sola fracció i es cobrarà íntegrament el dia 1 de setembre de 2023. Tot i així, aquesta domiciliació ja es quedarà gravada i per al 2024 ja es cobraran 2 rebuts fraccionats.

 

Podeu consultar tota la informació: CANVI CALENDARI FISCAL 2023

 

 

 

Aprofitem per informar-vos que a part de les noves fraccions, notareu una reducció en l’import a pagar, ja que per segon any consecutiu, el Plenari de l’ajuntament va aprovar una reducció del 5% del tipus de gravamen.

Podeu consultar les ordenances vigents de l’Ajuntament de Moià a la web http://www.moia.cat/web/ordenances-2/

Last modified: 10 d'abril de 2024

Comments are closed.