Ordenances Fiscals i altres

ORDENANCES FISCALS (IMPOSTOS I TAXES), DE PREUS PÚBLICS, REGULADORES DE PRESTACIONS PATRIMONIALS NO TRIBUTÀRIES I DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS ANY 2023