Pla d’autoprotecció del Pavelló Poliesportiu Municipal (PAU)

22 de març de 2015

La Diputació de Barcelona, a través d’Esports, ha lliurat a l’Ajuntament de Moià el pla d’autoprotecció (PAU) del Pavelló Poliesportiu Municipal.

L’encàrrec inclou tots els documents i l’acompanyament a l’Ajuntament en tots els tràmits necessaris per a l’homologació del pla davant els organismes oficials. El projecte també concreta la formació per la implementació als responsables municipals, d’acord amb els objectius del PAU.

El PAU pretén fixar un seguit d’accions i mesures encaminades a identificar, prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència i garantir la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil.

El treball lliurat és una assistència sol·licitada i aprovada dins el marc del Catàleg de serveis de 2014.

 

Last modified: 22 de març de 2015

Comments are closed.