Recollida de residus voluminosos, calendari 2018

11 de juliol de 2018

Els residus voluminosos són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals i/o habituals de recollida per causa de la seva envergadura, com ara grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres similars.

La recollida de residus voluminosos es farà durant els dies i hores que fixi l’Ajuntament i en els llocs que s’estableixin d’acord amb les indicacions de l’empresa concessionària. Segons aquesta s’han de deixar el dia abans al vespre, al costat dels contenidors de rebuig els dies assenyalats amb un cercle taronja en el Calendari de Serveis 2018
No és permès de treure i/o deixar a la via pública els residus voluminosos fora dels dies i/o llocs assenyalats ni tampoc en quantia o volum desmesurat pel que fa a un habitatge.

Calendari

Last modified: 11 de juliol de 2018

Comments are closed.