DIONÍS GUITERAS I RUBIO

Alcaldia

Direcció superior de tots els serveis municipals, coordinació de totes les àrees, regidories i altres ens que depenen de l’Ajuntament, assistència tècnica a òrgans de govern i grups municipals, protocol, relacions institucionals i relacions exteriors.

Urbanisme

Urbanisme, projectes i obres, llicències i legalitat urbanística.  

Transició energètica i desenvolupament rural

Comprèn totes aquelles accions destinades a fomentar les energies alternatives al municipi i les polítiques de reequilibri territorial i suport al sector primari i forestal.

 

Ara Moià

alcaldia@ajmoia.cat   

MONTSE FERRER I CRUSELLES

1a Tinent d’Alcaldia, Coordinació General

Comunicació i transparència

Tecnologies de la informació i telecomunicacions, mitjans de comunicació, Àrea TIC, portal de la transparència i Consell Sectorial dels serveis municipals de Ràdio-difusió i Televisió de Moià.  

Medi ambient

Gestió de residus, tractament d’aigües residuals i prevenció d’incendis

Salut pública, sanitat i consum

Salut pública, sanitat i consum, control d’animals

 

Ara Moià

mferrer@ajmoia.cat

LAIA BONELLS OLIVER

2a Tinent d’Alcaldia, Regidora

Serveis socials

Serveis socials bàsics, gent gran, immigració i atenció a la infància. Polítiques d’habitatge.

Igualtat i feminisme i diversitat de gènere

Comprèn les polítiques d’atenció a les dones i col·lectiu LGTBI+.  

Civisme, participació ciutadana i entitats del tercer sector

Civisme, convivència i entitats del Tercer Sector. Processos de participació ciutadana.  

 

Ara Moià

lbonells@moia.cat

LLUÍS CASCALES LÓPEZ

3r Tinent d’Alcaldia, Regidor

Joventut

Joventut, entitats juvenils, consell de joventut i gestió dels equipaments municipals juvenils.  

Cultura i teixit associatiu

Gestió dels equipaments municipals culturals i dels serveis de Biblioteca i Museu, entitats culturals i de lleure, esdeveniments culturals, consell de cultura, Consell Sectorial de la Lliga de Defensa de l’Arbre Fruiter.

 

Ara Moià

lcascales@moia.cat

SEBASTIÀ FERRER I SERRA

Regidor

Seguretat

Gestió de la seguretat ciutadana, protecció civil i direcció superior de la Policia Local. 

Recursos humans

Via pública i activitats

Conservació i manteniment de la via pública, parcs i jardins, enllumenat públic i manteniment de tots els edificis municipals. Seguiment i control de les llicències activitats. 

 

Ara Moià

sferrer@ajmoia.cat

EVA ROGER PIELLA

Regidora

Promoció econòmica

Activitats econòmiques, comerç, fires, mercats i promoció turística.

Educació

Educació, centres educatius, escola de dansa i entitats educatives.

Esports

Esports, gestió dels equipaments municipals esportius, entitats esportives i esdeveniments esportius.

 

Ara Moià

eroger@moia.cat

XAVI BACH COMA

Regidor

Mobilitat

Mobilitat, transport públic i camins veïnals

 

 

Ara Moià

xbach@moia.cat

GEMMA BISBAL I OTERO

Regidora

Hisenda

Comprèn la coordinació i la direcció de la política econòmica, pressupostària i financera relacionada amb la Hisenda Local.


Ara Moià

gbisbal@moia.cat

DOLÇ NOM DE MARIA TARTER I ARMADANS

Regidora

 

Junts per Moià, Montví i Montjoia

mtarter@moia.cat

MONTSERRAT GIRBAU I PASSARELL

Regidora

 

Junts per Moià, Montví i Montjoia

mgirbau@moia.cat

JOFRE TORRAS I SOLER

Regidor

 

Junts per Moià, Montví i Montjoia

jtorras@moia.cat

LAKSHMI ROSET I SALA 

Regidora

 

Capgirem Moià

lroset@moia.cat

SUSANA TÀPIA I SAN PEDRO

Regidora

 

PSC Moià

susanatapia@moia.cat